Bronimy Twoich interesów

Strona internetowa komornika sądowego ma charakter informacyjny.

i1

Pomoc dla zadłużonych

Jeżeli otrzymali Państwo zawiadomienie o wszczęciu egzekucji lub w inny sposób dowiedzieli się o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym..

i3

Dla wierzyciela

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy złożyć wypełniony wniosek egzekucyjny z oryginałem tytułu wykonawczego..

i4

Doręczenia

Na mocy art. 3 ust. 4 pkt 1 Ustawy o komornikach sądowych z 22 marca 2018 r. komornik na wniosek sądu albo powoda zobowiązanego przez sąd..

i7

Wnioski

W tej zakładce znajdują się wszystkie najpopularniejsze wnioski składane do komornika sądowego.

i10

Alimenty

W przypadku, gdy rodzic dziecka mimo nałożonego na niego orzeczeniem sądu obowiązku nie płaci zobowiązań..

i5

Właściwość

Właściwość miejscowa określa obszar działania komornika sądowego. W zakładce zanduje się wykaz ulic..

kancelaria

Z jakich narzędzi korzystamy w naszej pracy?

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Komornik online

Serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego.

PUE

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Ognivo

Rozwiązanie, które od lat umożliwia bezpieczną i szybką komunikację w formie elektronicznej pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji o klientach banków.

kontakt

Skontaktuj się z nami.

Komornik przyjmuje interesantów osobiście we wtorki w godzinach od 10:00 do 16:00.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu Emilia Matlak. Kancelaria Komornicza nr XII.

ul. Zielińskiego 39

53-533 Wrocław

tel.: (+48) 518-805-666
e-mail:

NIP: 7532137660

Rachunek bankowy

Nr rachunku: 41 1750 0012 0000 0000 3292 7858 (BNP Paribas)

W tytule wpłaty należy podać sygnaturę akt sprawy KM/KMP/KMS/KMN/GKM.

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-17:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-15:00